Title: Electro swing a kapely na současné electro swingové scéně
Other Titles: Electroswing and bands on the current electroswing scene
Authors: Šínová, Ludmila
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26941
Keywords: electroswing;swing;jazz;electro;styl;žánr;kapela;dj;hudba;hudební scéna
Keywords in different language: electroswing;swing;jazz;electro;style;genre;band;dj;music;music scene
Abstract: Tato bakalářská práce zpracovává téma mladého hudebního stylu zvaného electroswing, který vzešel z jazzové, swingové a elektronické hudby. Zabývá se jeho vznikem, vývojem i současnou podobou. Věnuje rovněž pozornost celé electroswingové kultuře, např. módě, tanečním stylům nebo festivalům. Nabízí také přehled nejvýznamnějších kapel a aktivních umělců, kteří se tímto hudebním žánrem zabývají. Dále srovnává české electroswingové prostředí se zahraniční hudební scénou.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theme of young music style called electroswing which originated from jazz, swing and electronic music. It focuses on its origin, evolution and contemporary form. It also pays attention to whole electroswing culture, e. g. fashion, dance style, or festivals. The bachelor thesis also offers the overview of the most significant bands and active artists who are involved in this music genre. Further it compares the Czech electroswing environment with the foreign music community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SINOVA_2017.pdfPlný text práce950,12 kBAdobe PDFView/Open
Sinova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce837,02 kBAdobe PDFView/Open
Sinova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce860,76 kBAdobe PDFView/Open
Sinova_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce211,86 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.