Title: Životní styl zdravotnických záchranářů v ČR
Other Titles: Lifestyle of paramedics in the Czech Republic
Authors: Homolková, Tereza
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27272
Keywords: zdravotnický záchranář;životní styl;výživa;spánek;fyzická aktivita;návykové látky;stres
Keywords in different language: paramedic;lifestyle;nutrition;sleep;physical activity;addictive substances;stress
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem zdravotnických záchranářů v České republice. Zaměřuje se zejména na stravovací návyky zdravotnických záchranářů, jejich pracování na fyzické kondici, užívání návykových látek či způsoby vyrovnávaní se s náročnými profesními situacemi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část se věnuje historii i současnému stavu zdravotnických záchranných služeb, pracovní pozici zdravotnického záchranáře, osobnosti zdravotnického záchranáře a životnímu stylu. Úkolem praktické části je získat potřebná data k problematice životního stylu od zdravotnických záchranářů pracujících na zdravotnických záchranných službách z celé České republiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the lifestyle of paramedics in the Czech Republic. Its main focus is on feeding habits of paramedics, their fitness training, use of addictive substances and methods od facing up to difficult vocational situations. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part discusses the history and current state of emergency medical services, the vocational position of a paramedic, a paramedic's personality and lifestyle. The task of the practical part is to obtain necessary facts regarding the issue of lifestyle from paramedics working at the emergency medical services in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivotni styl zdravotnickych zachranaru v Ceske republice - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Homolkova VP.pdfPosudek vedoucího práce860,22 kBAdobe PDFView/Open
Homolkova OP.pdfPosudek oponenta práce877,38 kBAdobe PDFView/Open
Homolkova.pdfPrůběh obhajoby práce392,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.