Title: Diagnostika respiračních virů
Other Titles: Diagnosis of respiratory viruses
Authors: Sluková, Marie
Advisor: Kudová Jarmila, MUDr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27843
Keywords: viry;chřipka;přímý průkaz;nepřímý průkaz
Keywords in different language: viruses;flu;direct detection;indirect detection
Abstract: Bakalářská práce se zabývá respiračními viry. V teoretické části je nejdříve vysvětleno, co jsou viry. Poté rozdělení druhů respiračních virů, z toho je největší část věnována viru chřipky, a nové respirační virové nákazy. V praktické části je pak popsán postup vyšetření respiračních virů. Praktická část je rozdělena na přímý a nepřímý průkaz viru, je zde také popsaná chřipková sezóna v roce 2015/2016.
Abstract in different language: This bachelor ´s thesis focuses on respiratory viruses. The theoretical section first defines viruses in general. Secondly, it explains in details the types of respiratory viruses, while focusing primarily on the flu virus. Lastly, covering new respiratory viral infections. The practical section of the thesis illustrates an examination procedure of respiratory viruses. The practical section is divided into the part about a direct detection of virus and the part about an indirect detection of virus. In this section I also elaborate on the flu season of 2015/2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Slukova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce284,8 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce525,42 kBAdobe PDFView/Open
Slukova.pdfPrůběh obhajoby práce112,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.