Title: Plzeň-jih Turistický průvodce v ruštině
Other Titles: Pilsen-South District Traveller's guide in Russian
Authors: Oplová, Veronika
Advisor: Urieová, Libuše
Referee: Franta, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2840
Keywords: turistický průvodce;překlad;lingvistická analýza;ekvivalence;překladatelské postupy;překladový komentář;lexikální transformace;gramatické transformace;lexikálně-gramatické transformace
Keywords in different language: traveller's guidebook;translation;linguistic analysis;equivalence;methods of translation;translation commentary;lexical transformations;grammatical transformations;lexico-grammatical transformations
Abstract: V rámci bakalářské práce ?Plzeň-jih ? Turistický průvodce v ruštině? vznikl překlad z českého do ruského jazyka. Výchozí text byl sestaven rovněž autorkou bakalářské práce. První kapitola práce pojednává o turistických materiálech regionu Plzeň-jih. Ve druhé kapitole je vysvětlována tematická struktura českého textu, jeho lexikální a gramatická charakteristika. Ve třetí kapitole se autorka teoreticky zabývá ekvivalentností a překladovými metodami. Tématem čtvrté kapitoly je samotný překlad, který je následně rozebírán v překladatelském komentáři v kapitole páté. Součástí bakalářské práce je příloha s výchozím českým textem.
Abstract in different language: Within the bachelor thesis ?Pilsen-South District ? Traveller?s guide in Russian? a translation from Czech into Russian was created. The source text was also created by the author of the bachelor thesis. The touristic materials about Pilsen-South District are described in the first chapter. The thematic structure, lexis analysis and grammar analysis are explained in the second chapter. In the third chapter the author theoretically deals with the equivalence and methods of translation. The theme of the fourth chapter is translation itself, which is afterwards analysed in commentary of the translation in the fifth chapter. One document is enclosed to the bachelor thesis. It is source Czech text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Oplova.pdfPlný text práce724,41 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek vedoucího práce535,94 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek oponenta práce343,18 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce227,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.