Title: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of success on a particular firm
Authors: Bezděková, Martina
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Součková Radka, Ing. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28689
Keywords: makroprostředí;mikroprostředí;swot analýza;finanční analýza;inteligentní textilie
Keywords in different language: macro environment;micro environment;swot analysis;financial analysis;intelligent textiles
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu faktorů úspěšnosti vybraného podniku. Teoretická část je rozdělena do 6 hlavních částí - marketingová situační analýza, marketingové prostředí společnosti, makroprostředí, mikroprostředí, finanční analýza a analýza SWOT. V praktické části je stručně charakterizována společnost Applycon, s. r. o. U této společnosti je pak provedena analýza makroprostředí, mikroprostředí, základních poměrových ukazatelů finanční analýzy a SWOT. Závěr práce se zabývá zhodnocením úspěšnosti podniku.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on analysis of success on a particular firm. Theoretical part is divided into six main parts - Situation Analysis, Marketing Environment, Macro Environment, Micro Environment, Financial Analysis and SWOT Analysis. In the practical part the company Applycon, s. r. o. is introduced. There is also Macroenvironmental and Microenvironmental Analysis, Financial Ratio Analysis and SWOT Analysis made based on materials from the company. There is an evaluation of the company´s success at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Bezdekova_K14B0201P.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Bezdekova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce615,14 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce854,45 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce194,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.