Katedra geomatiky / Departmens of Geomatics

Kolekce


Recent Submissions

Vaněk, Martin , Hájek, Pavel , Janečka, Karel
Konverze BIM modelu do CityGML 3.0 na příkladu bytových jednotek a jejich vizualizace

Rucký, Jan , Hájek, Pavel , Janečka, Karel
Využití třetího rozměru pro vizualizaci v území

Čerba, Otakar , Macura, Jan , Sloupová, Viktorie , Velten, Sarah , Khalilzadeh, Mohammadreza
Vizualizace hodnocení atraktivity území

Bláhová, Petra , Fiala, Radek , Hájek, Pavel
Jak děti vidí Zemi

Belinger, Jiří , Huml, Josef , Kepka, Michal
Časoprostorová databáze území jako nástroj pro sledování změn v území