Olympiáda techniky Plzeň 2014 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Žáková, Zuzana
Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy

Within the paper presents the findings of the diploma thesis titled as “Influence of Specific Developmental Learning Disorders on the Psychomotor Skills of Primary School Pupils” deals with the link between the diagnosis of a specific learning disability and psychomotor skills&#...

Veselá, Miroslava
Výroba šperků z odpadových materiálů

Bachelor thesis entitled "production of jewelry made of scrap materials" is divided in to a theoretical part and a practical part that is processed through a questionnaire survey.The introduction described the jewelry as a medium, which is the means between the wearer&#...

Vávře, Michal
Číslicová technika novým moderním způsobem

Quality and norm student’s education is influenced by many factors. One of these factors is also very good access to learning materials. The main and the most important purpose this bachelor’s thesis was resume requires of education in Czech Republic and especially imp...

Valent, Tomáš , Stebila, Ján
Autopilot v úlohe záchranného systému pri strate signálu RC modelu lietadla

V tomto príspevku na venujeme návrhu a vyhotoveniu zariadenia, ktoré by po strate signálu z vysielača, prevzalo ihneď riadenie a bezpečne dostalo model lietadla na zem. Snahou bolo aby bolo zariadenie čo najmenšie a čo najľahšie, a aby ho bolo možné založiť do čo&...

Urbánek, Pavel
Funkční replika Colt 1911

This paper presents the production of a functional replica pistol Colt 1911. Acquaints with this weapon originating from the USA. The production was realized in the course KMT / TCPSA (Technical Practice).

Tuczyński, Krystian , Warchoł, Tomasz , Białogłowski, Robert
Konstrukcja stanowiska do badania czujników ultraźwiękowych

Testing stand for ultrasonic sensors constructed by the authors is used during technical laboratory classes. Students using this stand are checking the influence of distance, material, and position of sensor on basic parameters.

Tratnik, Valentina , Bezjak, Jožica , Slosar, Mirko
Projectworklearning - making the music instruments of model a PUD-BJ "From idea to product"

Everything changes really quickly today. Daily we have to adjust to modern technologies that we live with. Modern technologies and other novelties have to be taken into consideration also at school. Each child must be assured to have the best possible conditions for his...

Tomková, Viera
Význam priestorovej predstavivosti v rozvíjaní technického myslenia

Príspevok sa zaoberá potrebou rozvoja priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na základných školách. Autorka príspevku realizovala prieskum vo všetkých ročníkoch základnej školy so zreteľom na schopnosť žiakov orientovať sa v priestore (rovine) a...

Števík, Marek
Nizkonákladová 3D tlačiareň

Práca pojednáva o funkčnom modeli 3D tlačiarni. Jedná sa o tlačiareň ktorá pracuje na princípe nanášania tavného materiálu (v našom prípade PLA plast) po jednotlivých vrstvách. Poukazuje na spôsob, ako je možné ju zostrojiť s minimálnymi vstupnými nákladmi, a zároveň v dost...

Špaňár, Ivan
Určovanie fyzickej záťaže zamestnancov ručná manipulácia s bremenami

Cieľom práce je komplexné posúdenie úrovne fyzickej záťaže zamestnancov pri práci s bremenami na konkrétnom pracovisku v ohraničenom systéme. Pomocou kontrolného zoznamu postúpeného pracovníkom zistíme, aké nebezpečenstvá sa vyskytujú pri výkone činnosti a či sa pri danej práci jednotlivé...

Sojková, Margaréta
Uplatnenie pracovných námetov v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom stupni ZŠ

Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje potrebu manuálnych zručností u žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje pracovné námety v technickom vzdelávaní ISCED 2 a popisuje požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri navrhovaní a tvorbe pracovných námetov. Príspevok následne uvádza uplatne...

Rožac, Jaka , Vadnjal, Naja , Nadoh, Ana , Bezjak, Jožica , Slosar, Mirko
Projectlearning-technological and cultural heritage at a different way - didactical model projectwork of model PUD-BJ...intergenerational learning project

Penger, Luka , Bezjak, Jožica , Trdan, Edvard
Projectworklearning - patent, iFlashLED - smart lights for smart people "From idea to product"

iFlashLED the device , which is mounted LEDs and are managed via an iOS or Android device , the web interface or UDP ( User Datagram Protocol ) and TCP ( Transmission Control Protocol ) protocol . For this we need a controller circuit and lights . &#...

Patočková, Radka
Efektivita výuky energetiky na ZŠ

The Thesis „Efficiency of Energetics education at elementary schools“ tries to cover current situation of energetics education at elementary schools. The Thesis includes worksheets related to educational support prepared in the bachelor thesis and explores student´s knowledge in this ...

Novák, Daniel
Elektrotechnické stavebnice ve vzdělávání na českých základních školách

This paper discusses the topic of electrical kits and computer programs that simulate their activity in elementary schools. It briefly describes electrical kits, their application at modeling of electrical circuits and methodology of creation of separate functional units or connection ...

Michnowicz, Mateusz
Aplikacja mobilna - informator uczelniany

W artykule znajduje się opis aplikacji mobilnej – informatora uczelnianego przygotowanego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, jej poszczególnych funkcji oraz możliwości wykorzystania technologii PhoneGap w dydaktyce szkół ponadgimnazjalnych.

Maněk, Lubor
Využití H&S robotického systému ve výuce technických předmětů na ZŠ

The bachelor thesis "Use of H & S robotic system in teaching technical subjects at school" deals with the creation of tutorial support a set of tasks for teaching building and programming robots in the subjects covered in RVP in "Human and world of&#x...

Magát, Peter
Matematický popis a vytvorenie simulačného modelu pre pohyb a tvar CNC nástroja, ktorý vŕtá diery štvorcového profilu

Práca sa zaoberá ako matematicky presne popísať tvar a pohyb CNC nástroja, ktorým bude možné vŕtať diery štvorcového profilu. Výsledkom bude samotný matematický popis a jeho overenie v niektorom zo simulačných nástrojov. Celá diplomová práca bude zameraná na vytváranie novej uče...

Lörinc, Peter
Využitie open source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu

Zámerom diplomovej práce je vytvoriť výučbové materiály pre predmety Tabuľkové procesory a Databázové systémy na Katedre techniky a informačných technológií, zamerané na využitie Open Source kancelárskeho balíka. Teoretická časť práce poskytuje prehľad o Open Source softvéri a jeho možnos...

Kukulski, Janusz , Wołochow, Mateusz , Białogłowski, Robert
Konstrukcja stanowiska do badania czujników optoelektronicznych

Skonstruowane przez autorów stanowisko służy do badania czujników optoelektronicznych podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotów technicznych. Studenci korzystający z układu sprawdzają wpływu odległości, materiału oraz ustawienia czujników na odczyt podstawowych parametrów.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38