Title: Systém pro správu a sledování realizace zakázek pro reklamní agenturu
Other Titles: The system for managing and monitoring the implementation of contracts for advertising agency
Authors: Kadlec, Lukáš
Advisor: Zíma, Martin
Referee: Horáček, Oldřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3070
Keywords: sledování zakázek;PHP;JavaScript;informační systém;komunikace se zákazníkem;TrafficSystem;webová aplikace
Keywords in different language: monitoring of contracts;PHP;JavaScript;information system;communication with the customer;TrafficSystem;web application
Abstract: Tento dokument je součástí diplomové práce a popisuje realizaci systému pro správu a sledování průběhu zakázek v reklamní agentuře. Dokument je rozdělen do několika částí: Popis agentury, vysvětlení použitých technologií, specifikace požadavků na systém, popis průběhu práce a popis výsledného systému. Popis systému nepopisuje kompletní implementaci systému, ale pouze výsledné řešení a detailněji některé zajímavé části.
Abstract in different language: The document is a part of the graduation theses and it describes the realization of a system administrating and observing a course of contracts in an advertising agency. The document is divided into several parts: a description of the agency, an explanation of used technologies, a specification of demands on the system, a description of the work progress and a description of the final system. The system description does not describe the complete system implementation, but only the final solution and some interesting parts in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova-prace.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
A10N0074Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce365,33 kBAdobe PDFView/Open
A10N0074Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce592,36 kBAdobe PDFView/Open
A10N0074Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.