Title: Correlation, temperature and disorder: Recent developments in the one-step description of angle-resolved photoemission
Other Titles: Korelácie, teplota a neusporiadanosť: Nový vývoj jednokrokového popisu uhlovo-rozlíšenej fotoemisie
Authors: Braun, Jürgen
Minár, Jan
Ebert, Hubert
Citation: BRAUN, J., MINÁR, J., EBERT, H. Correlation, temperature and disorder: Recent developments in the one-step description of angle-resolved photoemission. PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS, 2018, roč. 740, č. APR 18 2018, s. 1-34. ISSN 0370-1573.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85043978314
http://hdl.handle.net/11025/30742
ISSN: 0370-1573
Keywords: ARPES, KKR
Keywords in different language: ARPES, KKR
Abstract: Rozsáhlý přívlastkový vývoj v posledních dvou desetiletích výrazně rozšířil potenciál úhlově rozlišené spektroskopie. Následující článek přezkoumává odpovídající nedávný teoretický vývoj v oblasti fotoelektrických úhlů se zvláštním důrazem na korelační efekty, teplotní a relativistické aspekty.
Abstract in different language: Various apparative developments extended the potential of angle-resolved photoemission spectroscopy tremendously during the last two decades. The following article reviews the corresponding recent theoretical developments in the field of angle-resolved photoemission with a special emphasis on correlation effects, temperature and relativistic aspects.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BME18_Phys_Reports_740_1.pdf3,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD