Title: Distinctive picosecond spin polarization dynamics in bulk half metals
Authors: Battiato, Marco
Minár, Jan
Wang, Weimin
Ndiaye, W.
Richter, M. C.
Heckmann, Olivier
Mariot, Jean Michel
Parmigiani, Fulvio
Hricovíni, Karol
Cacho, Cephise M.
Citation: BATTIATO, M., MINÁR, J., WANG, W., NDIAYE, W., RICHTER, M. C., HECKMANN, O., MARIOT, J. M., PARMIGIANI, F., HRICOVÍNI, K., CACHO, C. M. Distinctive picosecond spin polarization dynamics in bulk half metals. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2018, roč. 121, č. 7, s.[1-5] . ISSN 0031-9007.
Issue Date: 2018
Publisher: American Physical Society
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85051797157
http://hdl.handle.net/11025/30743
ISSN: 0031-9007
Keywords: Spintronika, ARPES, KKR, polokov
Keywords in different language: Spintronics, ARPES, KKR, halfmetal
Abstract: Femtosekundové laserové excitace v polokovových sloučeninách (HM) teoreticky předpokládají, že indukují exotickou pikosekundovou spinovou dynamiku. Experimenty s femtosekundovou spinovou dynamikou prováděné na Fe 3 O 4 pomocí fotoelektronové spektroskopie s časovou a spinovou resolutí podporují náš model. Navíc se reakce polarizace spinu ukazuje jako velmi robustní a může být přijata pro selektivní testování objemového charakteru HM v širokém spektru sloučenin.
Abstract in different language: Femtosecond laser excitations in half-metal (HM) compounds are theoretically predicted to induce an exotic picosecond spin dynamics. Femtosecond spin dynamics experiments performed on Fe 3 O 4 by time- and spin-resolved photoelectron spectroscopy support our model. Furthermore, the spin polarization response proves to be very robust and it can be adopted to selectively test the bulk HM character in a wide range of compounds.
Rights: © American Physical Society
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BMW+18_Fe3O4_Battiato_PhysRevLett.121.077205.pdf559,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD