Title: Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2
Other Titles: Scool leaving examination in Bavaria - problems with solutions [2nd part]
Authors: Kašparová, Martina
Honzík, Lukáš
Hora, Jaroslav
Pěchoučková, Šárka
Citation: KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 43-57. ISSN 1210-9037.
Issue Date: 2019
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31191
ISSN: 1210-9037
Keywords: maturitní práce z matematiky;Bavorské maturitní zkoušky
Keywords in different language: mathematical school leaving examination;school leaving examination in Bavaria
Abstract: Článek představuje zadání maturitní písemné práce z matematiky, která se konala v květnu 2017 v bavorských gymnáziích. Toto zadání je doplněné o stručné popisy řešení jednotlivých úloh.
Abstract in different language: The article presents the tasks of a mathematic school leaving examination at Bavarian high schools in May 2017. This tasks are supplemented by brief descriptions of the solutions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jednota českých matematiků a fyziků
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
UM_2019_1.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD