Title: Malakofauna mezi Hejnou a Čimicemi na Sušicku
Other Titles: Molluscs between Hejná and Čimice in the Sušice area
Authors: Piňosová, Sára
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32406
Keywords: měkkýši;plži;hejná;jz čechy;vápence;lomy
Keywords in different language: molluscs;gastropods;hejná area;sw bohemia;limestones;quarries
Abstract: V rámci této bakalářské práce byl proveden inventarizační výzkum suchozemských měkkýšů mezi Hejnou a Čímicemi na Sušicku. Pro výzkum byly zvoleny lokality na vrchu Kočí břeh (566 m n. m.), které se nacházely převážně v opuštěných vápencových lomech. Terénní výzkum byl proveden během jedné sezóny od července 2017 do září 2017 na 28 lokalitách. Celkem bylo determinováno 27 druhů měkkýšů z 6121 nalezených jedinců.
Abstract in different language: The theme of this Bachelor thesis is inventory research of terrestric gastropods between Hejná and Čímice in the Sušice area in SW part of the Czech Republic. The research was located on the top of Kočí břeh (566 m above sea level). The inventory research was performered in one season from July 2017 to September 2017 on 28 localities which were situated predominantly in abandoned limestone quarries. 27 species of terrestric molluscs (6121 specimens sampled) in the Čímice area were observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malakofauna mezi Hejnou a Cimicemi na Susicku_ Sara_Pinosova_2018.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
Pinosova V.pdfPosudek vedoucího práce503,72 kBAdobe PDFView/Open
Pinosova O.pdfPosudek oponenta práce559,06 kBAdobe PDFView/Open
Pinosova P.pdfPrůběh obhajoby práce164,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.