Title: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of success on a particular firm
Authors: Tůmová, Jana
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32574
Keywords: mikroprostředí;makroprostředí;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: microenvironment;macroenvironment;financial analysis;swot analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu faktorů úspěšnosti vybraného podniku. Pro analýzu byla zvolena společnost BAIL+Q s.r.o. Cílem práce je analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, zhodnocení úspěšnosti vybrané firmy a navržení doporučení pro firmu. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol - charakteristika společnosti, mikroprostředí, makroprostředí, SWOT analýza a zhodnocení úspěšnosti společnosti. Výstupem práce je analýza konkurence z hlediska cen, otevírací doby a druhů poskytovaných služeb, finanční analýza, SWOT analýza a zhodnocení úspěšnosti firmy.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on analysis of success on a particular firm. The firm BAIL+Q s.r.o. was chosen for the analysis. The aim of the thesis is to analyze internal and external environment, to evaluate success of the firm and suggest recommendation for the firm. The thesis is divided to five main parts - Characteristic of the firm, Microenvironment, Macroenvironment, SWOT analysis and Evaluation of success. The output of this thesis is the analysis of competition based on prices, opening hours and types of provided service, financial analysis, SWOT analysis and evaluation of success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Tumova.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
BP-Tumova-VP.pdfPosudek vedoucího práce619,83 kBAdobe PDFView/Open
BP-Tumova-OP.pdfPosudek oponenta práce612,47 kBAdobe PDFView/Open
Tumova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce135,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.