Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValova Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorMajerová, Žanna
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:53Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:23:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-25
dc.identifier73587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32969
dc.description.abstractTáto práce byla věnována studiu tradic na waldofrských školách. Práce zohledňuje existenci waldorfských škol v současném světě a novodobé perspektivy. S pomocí analýzy statistických údajů, o počtu waldorfských škol ve světě, bylo možno zjistit tendenci rozvoje této pedagogiky na různých kontinentech a také v různých státech. Struktura práce je rozdělena do několika částí, které zohledňují teoreticko-metodologické základy, metodické principy a vývoj v různých oblastech.cs
dc.format58 s., 13 s.přlohycs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwaldorfská školacs
dc.subjectrudolf steinercs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectškolní vzdělávací pláncs
dc.subjecteurytmiecs
dc.subjectalternativní školycs
dc.subjectantroposofiecs
dc.titleWaldorfská škola: tradice a novodobé perspektivycs
dc.title.alternativeWaldorf School: Traditional and Modern Perspectivesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work was dedicated to studying of the traditions in Waldorf schools. This work also considers the existence of the Waldorf schools in the modern world and prospects for their further development. Using the analysis of statistical data of the numbers of the Waldorf schools in the world, it was possible to analyze the tendencies in the development of this pedagogy in different continents, as well as in different countries. Structurally, the work is divided into several parts, which consider the theoretical and methodological foundations, methodological principles and development in different regions.en
dc.subject.translatedwaldorf schoolen
dc.subject.translatedrudolf steineren
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedschool education planen
dc.subject.translatedeurythmyen
dc.subject.translatedalternative schoolsen
dc.subject.translatedanthroposophyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanna Majerova 2018.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Majerova pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce780,85 kBAdobe PDFView/Open
Majerova pos opon Sov.pdfPosudek oponenta práce625,4 kBAdobe PDFView/Open
Majerova obh.pdfPrůběh obhajoby práce218,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.