Title: Optimalizace strategie obrábění složitých prostorových ploch
Other Titles: The optimization machining strategies of the complex spatial areas
Authors: Kroft, Luboš
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33625
Keywords: zvyšování efektivity;prostorové plochy;optimalizace;cad/cam;konstantní řezná rychlost;kvalita dokončování
Keywords in different language: efficiency increase;spatial areas;optimization;cad/cam;constant cutting speed;surface finishing quality
Abstract: Téma dizertační práce je zaměřeno na zefektivňování dokončování tvarově složitých prostorových ploch při technologie frézování. Největší význam v celé práci má ověření vlivu strategie využívající konstantní řeznou rychlosti a její uplatnění v metodice návrhu nové dokončovací strategie využitelné v CAM modulech. Tento vliv byl ověřen dvěma navazujícími experimenty a vliv na zvýšení efektivity a drsnosti povrchu byl jednoznačně prokázán. Na základě těchto výsledků byla tato strategie využita při metodice návrhu nové dokončovací strategie.
Abstract in different language: The dissertation thesis is focused on the efficiency increase during the milling technology finishing of complex spatial areas. The verification of the impact of a strategy using a constant cutting speed is the most significant value of this work with its possibilities of application in the methodology of new finishing strategies design implemented into CAM modules. Two interdependent experiments were designed to verify this impact and the influence on the efficiency and surface roughness was positively proved. This strategy was used to create the methodology design of a new finishing strategy based on these results
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni_prace_KROFT_2017_2018.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kroft.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kroft.pdfPosudek vedoucího práce558,24 kBAdobe PDFView/Open
zapis Kroft.pdfPrůběh obhajoby práce621,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.