Title: Návrh metody výpočtu výchozího povrchu brusného nástroje pro ostření šnekových odvalovacích fréz
Other Titles: Designing a mathematical method for determining the initial tool surface for sharpening a hobbing worm
Authors: Milsimerová, Aneta
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33627
Keywords: šneková odvalovací fréza;podřezání šroubové drážky;matematický model;makro;catia v5
Keywords in different language: hobbing worm;face teeth undercut;mathematical model;macro;catia v5
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku ostření šnekových odvalovacích fréz, kdy aplikací brusného nástroje s nevyhovující geometrií řezné části dochází k podřezání šroubové drážky a nedodržení požadované rovinnosti čela zubu. Na základě teoretické rešerše je navržena matematická metoda pro výpočet výchozího povrchu brusného nástroje pro tyto typy fréz a pomocí výpočtového modulu napsaného v syntaxi Visual Basic a implementovaného do Catia V5 jako makro je vygenerován 3D model brusného kotouče s odpovídající geometrií vzhledem ke geometrickým parametrům zadané odvalovací frézy. Správnost matematického řešení je ověřena experimentem orovnání brusného kotouče a broušení typového představitele šnekové odvalovací frézy.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of sharpening of hobbing worms. Using a grinding tool with inadequate geometrical parameters of its cutting parts causes undercutting of the helical groove and non-compliance with the required flatness of the tooth. A mathematical method for determining the initial tool surface is designed based on theoretical research of this issue. A 3D model of a grinding wheel with appropriate geometry for the geometric parameters of a hobbing worm is designed based on a computational module written in Visual Basic and implemented into Catia V5. The mathematical method was verified by experimental dressing of a grinding wheel according to the designed solution and the grinding operation of the selected type of hobbing worm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Milsimerova_2018.pdfPlný text práce6,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Milsimerova.pdfPosudek vedoucího práce950,48 kBAdobe PDFView/Open
zapis Milsimerova.pdfPrůběh obhajoby práce635,5 kBAdobe PDFView/Open
posudky Milsimerova.pdfPosudek oponenta práce2,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.