Title: Rudolph Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky
Other Titles: Rudolph Archibald Reiss - an underestimated personage of the world forensic sciences
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: STRAUS, J., VAVERA, F. Rudolph Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky. Kriminalistika, 2017, roč. 50, č. 4, s. 305-310. ISSN 1210-9150.
Issue Date: 2017
Publisher: Ministerstvo vnitra ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33761
ISSN: 1210-9150
Keywords: forenzní fotografie;Rudolph Archibald Reiss
Keywords in different language: forensic photography;Rudolph Archibald Reiss
Abstract: Článek pojednává o jednom z průkopníků forenzních věd, který se věnoval především forenzní fotografii. Vyvinul řadu fotografických technik pro dokumentaci místa činu a identifikaci osob, věnoval se výukové činnosti a podílel se též na založení školy vědecké policie na univerzitě v Lausanne. Mimo jiné také přispěl k vyšetřování válečných zločinů spáchaných za první světové války.
Abstract in different language: The paper deals with one of the pioneers of forensic science, who mainly devoted to forensic photography. He has developed a range of photographic techniques for documenting the crime scene and identifying people, he devoted himself to teaching, and he also contributed to the founding of a science police school at the University of Lausanne. Among other things, he contributed to the investigation of war crimes committed during the First World War.
Rights: Plný text není přístupný.
© Ministerstvo vnitra ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kriminalistika.pdf4,61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD