Title: Spirals of the self: Barry Hannah's autobiographical method
Other Titles: Spiraly sebe: autobiograficka metoda Barryho Hannah
Authors: Vice, William Bradley
Citation: VICE, W. B. Spirals of the self: Barry Hannah's autobiographical method. Mississippi Quarterly, 2016, roč. 69, č. 4, s. 501-519. ISSN 0026-637X.
Issue Date: 2016
Publisher: Missisippi quarterly
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33867
ISSN: 0026-637X
Keywords: Barry Hannah;Henry Miller;jižanska literatura;autobiografie
Keywords in different language: Barry Hannah;southern literature;Henry Miller;autobiography
Abstract: Tento článek zkoumá kariéru Barry Hannah a pokouší se ukázat, jak Hannah byl ovlivněn modernistou Henrym Millerem, a to jak stylově, tak předmětně. Stejně jako v Miller's Tropic of Cancer (1934) některé z Hannahových děl není úhledně zapadat do žánru fikce nebo memoir. Millerovy autobiografické manévry nám pomohou porozumět Hannahovým ambicím jako spisovatelům v mnoha krizích.
Abstract in different language: This article explores the career of Barry Hannah and attempts to show how Hannah was influenced by modernist Henry Miller, both in terms of style and subject matter. Like Miller’s Tropic of Cancer (1934) some of Hannah’s work does not neatly fit into the genre of fiction or memoir. Miller’s autobiographical maneuvers can help us understand Hannah’s ambitions as a writer at many junctures.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Missisippi quarterly
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Spiralofselfgalley.pdf90,61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD