Title: Well-posedness and maximum principles for lattice reaction-diffusion equations
Other Titles: Korektnost úlohy a principy maxima pro reakčně-difúzní rovnice na mřížce
Authors: Slavík, Antonín
Stehlík, Petr
Volek, Jonáš
Citation: SLAVÍK, A., STEHLÍK, P., VOLEK, J. Well-posedness and maximum principles for lattice reaction-diffusion equations. Advances in Nonlinear Analysis, 2019, roč. 8, č. 1, s. 303-322. ISSN 2191-9496.
Issue Date: 2019
Publisher: De Gruyter
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85020283199
http://hdl.handle.net/11025/33874
ISSN: 2191-9496
Keywords: reakčně-difúzní rovnice;rovnice na mřížce;existence a jednoznačnost;spojitá závislost;princip maxima;časová škála
Keywords in different language: reaction-diffusion equation;lattice equation;existence and uniqueness;continuous dependence;maximum principle;time scale
Abstract: Existence, jednoznačnost a výsledky zabývající se spojitou závislostí představují spolu s principy maxima klíčové nástroje v analýze reakčně-difúzních rovnic na mřížkách. V tomto článku studujeme tento druh rovnic v plné obecnosti, když uvažujeme neautonomní reakční fuknce, nesymetrickou difúzi a čas spojitý, diskrétní, nebo z obecné časové škály. Nejdříve ukazujeme lokální existenci a jednoznačnost omezených řešení spolu s jejich spojitou závislostí na počátečních podmínkách a na časové struktuře. Poté odvozujeme slabý princip maxima, který nám umožnuje obdržet globální existenci řešení. Konečně ukazujeme také silný princip maxima, který silně závisí na zvolené časové struktuře. Naše výsledky ilustrujeme na příkladech autonomní Fischerovy rovnice, Nagumovy rovnice na mřížce a neautonomního logistického populačního modelu s měnící se nosnou kapacitou.
Abstract in different language: Existence, uniqueness and continuous dependence results together with maximum principles represent key tools in the analysis of lattice reaction-diffusion equations. In this paper, we study these questions in full generality by considering nonautonomous reaction functions, possibly nonsymmetric diffusion and continuous, discrete or mixed time. First, we prove the local existence and global uniqueness of bounded solutions, as well as the continuous dependence of solutions on the underlying time structure and on initial conditions. Next, we obtain the weak maximum principle which enables us to get the global existence of solutions. Finally, we provide the strong maximum principle which exhibits an interesting dependence on the time structure. Our results are illustrated by the autonomous Fisher and Nagumo lattice equations and a nonautonomous logistic population model with a variable carrying capacity.
Rights: © De Gruyter
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD