Title: Jak byl hrabě Špork obžalován z pokusu o vraždu na advokátu Neumannovi (studie z českých právních dějin)
Other Titles: As Count Sporck accused of the attempted murder of lawyer on Neumann (the study of the Czech Legal History)
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Jak byl hrabě Špork obžalován z pokusu o vraždu na advokátu Neumannovi (studie z českých právních dějin). Časopis Společnosti přátel starožitností, 2018, roč. 126, č. 1, s. 25-38. ISSN 1803-1382.
Issue Date: 2018
Publisher: Společnost přátel starožitností
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33958
ISSN: 1803-1382
Keywords: právo;první dějiny;trestní právo;žaloba;nájemná vražda;očistná přísaha;zemský soud;Špork, František Antonín;Neumann z Puchholtzu, Václav Xaver
Keywords in different language: law;history of law;criminal law;action;contract killing;cleansing oaths;provincial court;Sporck, Franz Anton;Neumann of Puchholtz, Wenzel Xaver
Abstract: Článek pojednává o sporu mezi hrabětem Františkem Antonínem Šporkem (1662 – 1738) a jeho vlastním právníkem Václavem Xaverem Neumannem z Pucholtzu. Ten obvinil Šporka, že na něj připravoval nájemnou vraždu. Spor se táhl třicet let a hrabě byl nakonec nucen očistit se tzv. očistnou přísahou (juramentum purgatorium).
Abstract in different language: This article discusses the cause which had Count Franz Anton Sporck (1662 – 1738) with his own lawyer Wenzel Xaver Neumann of Puchholtz. He accused Sporck of preparing contract killing on his person. The dispute dragged thirty years and the Count was eventually forced to purify himself through the judicial oath (juramentum purgatorium).
Rights: Plný text není přístupný.
© Společnost přátel starožitností
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina - Jak byl Špork obžalován pro vraždu.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD