Title: Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business
Other Titles: Udržitelnost a společenská odpovědnost v podnikové sféře
Authors: Taušl Procházková, Petra
Machová, Kristýna
Citation: TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., MACHOVÁ, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In: Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Technická univerzita v Liberci
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35576
ISBN: 978-80-7494-482-6
Keywords: udržitelnost;společenská odpovědnost;SDGs;podniková sféra
Keywords in different language: sustainability;corporate social responsibility;SDGs;business
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a udržitelnosti v businesu. Cílem článku je diskutovat, jak je společenská odpovědnost a udržitelnost realizována v podnikové sféře a jaké aspekty jsou z jejich strany aplikovány. První, teoretická část se zaměřuje na představení společenské odpovědnosti a udržitelnosti, především z hlediska jeijch definice a vývoje. Empirická část diskutuje zda a jak vybraný vzorek podniků aplikuje společenskou odpovědnost a udržitelnost ve své strategii. Nejnovější trend, cíle udržitelného rozvoje a jejich implementace do strategie zkoumaného vzorku podniků, je take diskutována. Vzorek podniků se nachází na území České republiky a představuje skupinu subjektů, která vnímá společenskou odpovědnost a udržitenost jako významnou součást svých aktivit. Výsledky analýzy ukazují, jaké aspekty jsou v rámci této strategie aplikovány, také s ohledem na teoretické koncepty, a jaké úrovně tyto podniky v jejich aplikování dosahují. Doporučení pro budoucí směr výzkumu a trendy v této oblasti jsou naznačeny v závěru.
Abstract in different language: The paper focuses on corporate social responsibility and sustainability in business. The aim of the paper is to discuss how corporate social responsibility and sustainability is spread into actual business sphere and what kind of aspects are considered based on analysis of selected businesses sample. The first, theoretical part of the paper is aimed to make an introduction of corporate social responsibility and sustainability, such as definition and development of these approaches. The empirical part, discusses if and how businesses, based on selected sample of businesses, implement various aspects of corporate social responsibility and sustainability into their business strategy. Last trend, sustainable developments goals and their possible implementation into corporate social responsible and sustainable approach of businesses, is discussed too. The sample of businesses is concentrated on the area of the Czech Republic and represents significant group of organizations accepting corporate social responsibility and sustainability as an important part of their business activities. The results of the analysis indicate what kind of aspects influence sustainable and corporate social responsible business strategy, also with respect to the theoretical background of these concepts, and what kind of degree already have reached the sample of businesses. Recommendations for future development and future trends for this area of research are indicted in conclusion.
Rights: Plný text není přístupný.
© Technická univerzita v Liberci
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD