Název: Spolupráce nestátní neziskové organizace, rodiny a školy: zkušenosti z projektu cesty k inkluzi
Autoři: Petříčková, Lucie
Dlouhá, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Perspektivy inkluzivního vzdělávání: Sborník příspěvků ze závěrečné konference pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 22-27.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/export/sites/cki/dokumenty/Perspektivy-inkluzivniho-vzdelavani.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35918
ISBN: 978-80-261-0905-1
Klíčová slova: sociální služby;sociální znevýhodnění;průvodce žáka;koordinátor inkluze
Klíčová slova v dalším jazyce: social services;social disadvantage;guide pupil;inclusion coordinator
Abstrakt: V příspěvku jsou prezentovány aktivity, které v rámci projektu Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166) zajišťovala partnerská organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Diakonie Západ), nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby. Představujeme možnosti i limity podpory především sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin v kontextu spolupráce systému školství a sociálních služeb.
Práva: © Roman Černík, Jiřina Novotná, Marie Slavíková, Romana Feiferlíková, Marie Dlouhá, Lucie Petříčková, Tereza Vágnerová, Antonín Herrmann, Josef Slowík - © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Perspektivy inkluzivního vzdělávání 2019
Perspektivy inkluzivního vzdělávání 2019

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petříčková.pdfPlný text499,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.