Title: Inkluze shora a zdola
Authors: Moree, Dana
Citation: Inkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 7-10.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35932
ISBN: 978-80-261-0873-3
Keywords: inkluze;kvalitativní výzkum;reforma
Keywords in different language: inclusion;quality research;reform
Abstract: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu zpracovaného pro OSF ČR jako ohlédnutí za zkušenostmi z prvního roku po zavedení inkluzivních opatření. Pohled výzkumníka je obohacen o konkrétní témata, která na pozadí inkluze vyvstávají v příbězích těch, kteří jsou vnímáni jako cílová skupina proinkluzivních opatření. V rámci této části příspěvku jsou využity zkušenosti s divadlem utlačovaných.
Rights: © Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moree.pdfPlný text685,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.