Inkluzivní vzdělávání v souvislostech

Kolekce


Recent Submissions

Slowík, Josef
Slovo závěrem

Felcmanová, Lenka
Rok poté: dopady reformy v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zilcher, Ladislav , Svoboda, Zdeněk
Proinkluzivní změny na školách formou strategického plánování

Foist, Vladimír
Jak poznáme inkluzivní školu?

Hlaváčková, Vlasta , Bureš, Hynek , Káňová, Šárka , Černík, Roman
Kdo je CAMPI? Aneb dítě s epilepsií ve škole: český dabing anglického destigmatizačního videa