Title: Zpracování tématu organokovové sloučeniny v českých učebnicích
Authors: Houser, František
Klímová, Helena
Skřehot, Petr Adolf
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 66-72.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_2-3-Houser-Klimova-Skrehot-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36055
ISSN: 1804-8366
Keywords: organokovové sloučeniny;chemie;výuka;střední škola;učebnice;hodnocení učebnic;analýza učebnic
Keywords in different language: organometallic compounds;chemistry;teaching;secondary school;textbook;evaluation of textbooks;textbook analysis
Abstract: Článek navazuje na analýzy rámcových a školních vzdělávacích programů z hlediska obsahu tématu organokovové sloučeniny a zabývá se zastoupením tohoto tématu ve středoškolských učebnicích chemie. Učebnice byly analyzovány obsahovou slovní metodou a metodou rastru. Z analýz vyplývá, že učebnice používané na českých středních školách se o organokovových sloučeninách vůbec nezmiňují. Pouze některé učebnice k tomuto tématu přistupují velmi okrajově a nesystematicky. Tento závěr je protikladem k závěrům analýz rámcových a školních vzdělávacích programů, podle kterých je žádoucí organokovové sloučeniny do výuky zařadit.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Houser.pdfPlný text742,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.