Title: Impacet analysis of roughness evaluation methods
Other Titles: Analýza vlivu použitých metod na měření drsnosti povrchu
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Citation: KUBÁTOVÁ, D., MELICHAR, M. Impact analysis of roughness evaluation methods. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 0460-0466. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077885956
http://hdl.handle.net/11025/36572
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: drsnost povrchu, standard drsnosti, vzdálenost mezi body, stylus
Keywords in different language: Roughness;Roughness standard;Distance between points;stylus.
Abstract: Následující článek se zabývá problematikou porozumění a aplikace kritických parametrů integrity povrchu. Parametry integrity povrchu, jako je drsnost, jsou velmi důležité v oblasti průmyslového inženýrství. Kvalita povrchu má kritický dopad na životnost kritické součásti. Tento článek analyzuje účinek měření drsnosti povrchu. V první části článku je diskutována teorie metodologie. Měření drsnosti a různé počty bodů. V poslední kapitole jsou výsledky vyhodnoceny a diskutovány
Abstract in different language: This article analyses the effect of measuring method on the measured surface roughness value. In the first part of the article, the theory of the methodology is discussed. The second describes an experiment in which experimental measurements and subsequent comparison with relevant ISO standard are performed for different values of roughness measurements and different numbers of points. In the last chapter, the results are evaluated and discussed. The experiment has showed, there is the deviation between standard described values and real values obtained during measurement was about 20%.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kubátová _ DAAAM 2019_062.pdf933,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD