Title: Shakespearean Adaptations for Young Adults
Other Titles: Shakespearovské adaptace určené mladým recipientům
Authors: Mišterová, Ivona
Citation: MIŠTEROVÁ, I. Shakespearean Adaptations for Young Adults. American & British Studies Annual, 2019, roč. 12, č. 1, s. 44-52. ISSN 1803-6058.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Pardubice
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85078422301
http://hdl.handle.net/11025/36692
ISSN: 1803-6058
Keywords: William Shakespeare;adaptace;recepce;mladí recipienti;OMG Shakespeare series;populární kultura;netradiční metody interpretace
Keywords in different language: William Shakespeare;adaptation;reception;young adults;OMG Shakespeare series;popular culture;non-traditional interpretative choices
Abstract: Shakespeare’s plays are undoubtedly among the most frequently translated, staged, adapted—both for stage and screen—and (over/mis)quoted. His plays and sonnets are widely read and are generally considered canonical, with their appeal crossing thematic, geographical and chronological boundaries. Each generation of recipients responds to Shakespeare’s work in a different way. The present paper discusses Shakespearean adaptations which aim to encourage young recipients to engage with Shakespeare through the use of young people’s language. First, the article examines how emoticons, textual portrayals and hashtags are used to render Shakespeare’s plays in new ways. "The OMG Shakespeare" series, which has been both criticized and praised, represents a transformation of Shakespeare’s plays into new forms, e.g. "srsly Hamlet" (Courtney Carbone, 2015), "YOLO Juliet" (Brett Wright, 2015), "Macbeth #killingit" (Courtney Carbone, 2016), and "A Midsummer Night #nofilter" (Brett Wright, 2016). In addition, attention will be devoted to the representations of and allusions to Shakespeare and Shakespeare’s characters in popular culture. The paper concludes by discussing how new, non-traditional interpretative choices may impact the reception of Shakespeare and his work on (not only) younger audiences.
Shakespearovy hry bezesporu náleží mezi nejčastěji překládané, inscenované a upravované - jak pro jeviště, tak pro filmové/televizní obrazovky. Jsou také často (nadměrně či nesprávně) citované. Shakespearovy hry a sonety mají širokou čtenářskou/diváckou základnu a jsou obecně považovány za kanonické, přičemž jejich "sdělení" překračují tematické, geografické a chronologické hranice. Každá generace přirozeně reaguje na Shakespearovo dílo odlišným způsobem. Tato studie pojednává o shakespearovských adaptacích, jejichž cílem je povzbudit mladé recipienty k četbě Shakespearova díla prostřednictvím jazyka používaného mladými lidmi. Článek se nejprve zabývá využitím emotikonů, textových zobrazení a hashtagů v moderních adaptacích Shakespearových her. Série s názvem „OMG Shakespeare“, která byla současně kritizována i pozitivně kvitována, představuje transformaci Shakespearových her do nové podoby, např. „srsly Hamlet“ (Courtney Carbone, 2015), „YOLO Juliet“ (Brett Wright, 2015), „Macbeth #killingit“ (Courtney Carbone, 2016) a „A Midsummer Night #nofilter"r“ (Brett Wright, 2016). Vyjma výše uvedeného bude pozornost věnována ztvárněním shakespearovských postav a aluzím na shakespearovská témata v populární kultuře. Závěr práce je zaměřen na diskusi možných dopadů netradičních interpretačních způsobů na (nejen) mladé recipienty.
Rights: Plný text není přístupný.
© University of Pardubice
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ABSA_Annual 2019_preprint-44-52_Misterova.pdf236,02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD