Title: Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichischen evangelischen Stände
Other Titles: Česká konfederace z roku 1619 a její rozšíření o rakouské protestantské stavy
Authors: Lojek, Antonín
Citation: LOJEK, A. Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichischen evangelischen Stände. Journal on European History of Law, 2019, roč. 10, č. 2, s. 121-127. ISSN 2042-6402.
Issue Date: 2019
Publisher: STS Science Centre
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85076554328
http://hdl.handle.net/11025/36724
ISSN: 2042-6402
Keywords: právo;právní dějiny;Česká konfederace;1619;Česko-rakouské konfederace;stavy protestantské;hnutí stavovské;právo na odpor
Keywords in different language: Recht;Rechtsgeschichte;Böhmische Konföderation;1619;Böhmish--Österreichische Konföderationen;protestantische Stände;Recht auf Widerstand
Abstract: Článek byl napsán ke 400. výročí vzniku České konfederace a Česko-Rakouských konfederací v roce 1619. Mimo jiné se zabývá problematikou práva stavů na odpor proti panovníkovi.
Der Artikel wurde anlässlich des 400-jährigen Bestehens der Böhmischer Konföderation und der Böhmisch-Österrechischer Konföderation im Jahre 1619 geschrieben. In dem Artikel ist auch die Frage des Rechts auf Widerstand der Stände gegen den Monarchen gelöst.
Rights: Plný text není přístupný.
© STS Science Centre
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lojek - JHL_02_2019.pdf628,76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD