Title: Dostupnost pitné vody v malých obcích
Other Titles: Availability of drinking water in small municipalities
Authors: Marval, Štěpán
Hejduková, Pavlína
Roub, Radek
Citation: MARVAL, Š., HEJDUKOVÁ, P., ROUB, R. Dostupnost pitné vody v malých obcích. Geografické rozhledy, 2019, roč. 29, č. 2, s. 8-11. ISSN 1210-3004.
Issue Date: 2019
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36829
ISSN: 1210-3004
Keywords: Dostupnost;pitné;vody;malých;obcích
Keywords in different language: Availability;drinking;water;small;municipalities
Abstract: Je zlepšování dostupnosti pitné vody pro obyvatele malých obcí indikátorem sociekonomického rozvoje? Jaké jsou možnosti adaptace malých obcí na sucho? Odpověďmi nejen na tyto otázky se zabývá tento článek, jehož hlavním cílem je přiblížit problematiku zásobování malých obcí pitnou vodou v současných i predikovaných klimatických podmínkách. Dále je účelem článku zobecnit a uvést vybrané pojmy z pojmu vodárenství.
Is improving the availability of drinking water for residents of small municipalities an indicator of socio-economic development? What are the possibilities of dry adaptation of small municipalities? The answer to not only these questions is dealt with in this article, whose main aim is to bring the problems of drinking water supply to small municipalities in current and predicted climatic conditions. The purpose of the article is to generalize and introduce selected terms from the concept of water supply.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Geografické rozhledy_Hejduková.pdf3,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD