Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVacík, Emil
dc.contributor.authorKracík, Lukáš
dc.contributor.authorFotr, Jiří
dc.contributor.authorŠpaček, Miroslav
dc.date.accessioned2020-04-13T10:00:14Z-
dc.date.available2020-04-13T10:00:14Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationVACÍK, E., KRACÍK, L., FOTR, J., ŠPAČEK, M. A Modern Approach for Project Portfolio Optimization in Small and Medium-Sized Enterprises. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2019, roč. 71, č. 5, s. 550-574. ISSN 0340-5370.en
dc.identifier.issn0340-5370
dc.identifier.uri2-s2.0-85074694860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36859
dc.description.abstractThe basic goal of Project Portfolio Management (PPM) is to establish optimal portfolios of projects. One possible method for composing investment project portfolios is using optimization models. The approach to project portfolio optimization discussed in this paper shows the effectiveness of the methodology used for normative model development that significantly contributes to meeting strategic goals and managing risks, thus increasing company financial performance and shareholder value development. The proposed methodology of optimum portfolio composition pays takes resource constraints into consideration and is closely tied to management practice in SMEs. The possibility to create a transparent basis for management decisions for effective project portfolio implementation in the environment of SMEs is exemplified in a case study.en
dc.description.abstractZákladním cílem při řízení projektových portfolií je sestavit optimální portfolio projektů. Jednou z možných metod při sestavování investičních portfolií je použití optimalizačních modelů. Přístup k optimalizaci projektových portfolií, který je rozveden v tomto článku ukazuje efektivnost metody použité pro zavedení normativního modelu, který prokazatelně přispívá k naplnění strategických cílů a řízení rizik, čímž se zvyšuje finanční výkonnost firmy a roste hodnota pro vlastníky. Navrhovaná metodologie pro skladbu optimálního portfolia zohledňuje zdrojové limity a je blízká firemní praxi v prostředí malých a středních firem. Možnost vytvořit transparentní základnu pro manažerské rozhodování při implementaci efektivních portfolií v prostředí malé a střední firmy je demonstrována v případové studii.cs
dc.format25 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVerlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH and Code
dc.relation.ispartofseriesBetriebswirtschaftliche Forschung und Praxisen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH and Code
dc.subjectVýkonnostcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectprojektovýchcs
dc.subjectportfoliícs
dc.subjectmalécs
dc.subjectacs
dc.subjectstřednícs
dc.subjectfirmycs
dc.titleA Modern Approach for Project Portfolio Optimization in Small and Medium-Sized Enterprisesen
dc.title.alternativeModerní přístupy k optimalizaci projektových portfolií v prostředí středních a malých firemcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedPerformanceen
dc.subject.translatedProjecten
dc.subject.translatedPortfolioen
dc.subject.translatedOptimizationen
dc.subject.translatedSmallen
dc.subject.translatedanden
dc.subject.translatedMedium-Sizeden
dc.subject.translatedEnterprisesen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number489955300004
dc.identifier.obd43927200
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BFuP_Inhalt_05_2019_Vacik et al-1.pdf528,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD