Title: Kojení v naší společnosti
Other Titles: Breastfeeding in our society
Authors: Fialová, Denisa
Advisor: Ezrová Magdaléna, Mgr. Bc.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38588
Keywords: kojení;mateřské mléko;bonding;matka;novorozenec
Keywords in different language: breastfeeding;breast milk;bonding;mother;newborn
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá kojením a faktory, které kojení ovlivňují. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje poznatky  odborné literatury z oblasti anatomie, fyziologie a psychologie a výsledky výzkumů a studií, které se vztahují k tématům zkoumaným v této práci. Praktická část analyzuje kojení v České republice a faktory, které kojení ovlivňují.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with breastfeeding and the factors that affect breastfeeding.Is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the knowledge of literature from the fields of Anatomy, Physiology and Psychology, and the results of research that are related to the topics examined in this thesis. Analyzes breastfeeding practice in the Czech Republic and the factors that affect breastfeeding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_FIALOVA_2019_PAS.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
FIALOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
FIALOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Fialova Denisa.pdfPrůběh obhajoby práce462,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.