Title: Role sestry v péči o chronickou ránu
Other Titles: The role of a nurse in the care of a chronic wound
Authors: Kuželová, Šárka
Advisor: Šlechtová Dana, Mgr. PhD.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38617
Keywords: klíčová slova: role sestry;edukace;edukační proces;chronická rána;převaz
Keywords in different language: keywords: role of the nurse;education;educational process;chronic wound;dressage
Abstract: Chronická rána je zátěž a velký zásah do života pro každého člověka, u kterého se ob-jeví. Je tedy velmi důležité všechny pacienty a jejich rodinné příslušníky vhodně edu-kovat, poskytnout rady, jak postupovat při převazu v domácím prostředí, eliminovat případné nedostatky. Věnuji se popisu a vysvětlení pojmů chronická rána, edukace, která je velmi důležitou, a tedy i nedílnou součástí léčby. Dále se zabývám faktory, ovlivňující proces hojení. Ve své práci se zaměřuji na roli sestry v péči o chronickou ránu. Na základě provedeného výzkumu a po zhodnocení výsledků, kdy se potvrdil nedostatek výukových materiálů, jsem vytvořila edukační brožuru a natočila edukační video. Výzkum probíhal na Ambulanci chronických ran při ARO Teplice, kde pracuji.
Abstract in different language: Chronic wound is burden and great interference to life for every person where they will appear. Is therefore very important all patients and their family members properly instructed provide them with advice how to do it during dressage in home, eliminate any shortcomings. I deal with the description and explanations of terms chronic wound, education, which is very important part of the treatment. I also deal with factors affecting the healing process. In my work I focus on the role of a nurse in caring for a chronic wound. On the basis of the research and after evaluating the results, when the lack of teaching materials was confirmed, I created an educational brochure and made an educational video. The research was carried out in a chronic wound ambulance at ARO Teplice, where I work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konecna prace.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
KUZELOVA VDP.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
KUZELOVA ODP.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelova Sarka, Bc..pdfPrůběh obhajoby práce451,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.