Title: Přínos PET/MRI u stagingu nádorů hlavy a krku
Other Titles: The benefit of PET / MRI for head and neck tumor staging
Authors: Strnadová, Adriana
Advisor: Királyová Eliška, Ing.
Referee: Svoboda Tomáš, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38913
Keywords: nádory hlavy a krku;pet/mr;pet/ct;hybridní zobrazovací metody;staging
Keywords in different language: head and neck tumors;pet/mr;pet/ct;hybrid imaging methods;staging
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie a patologie nádorů hlavy a krku, epidemiologie, etiologie a diagnostika. Praktická část se zabývá hybridními zobrazovacími metodami, konkrétně přístrojem PET/MR a jeho přínosem u stagingu nádorů hlavy a krku.
Abstract in different language: The bachelors thesis is divided into two parts. The first one is theoretical part in which is described the anatomy and patology of head and neck tumors, epidemiology, etiology and diagnostics. The second part is practical part which is dealing with hybrid imaging methods specifically with PET/MR and its benefit for head and neck tumors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_OP.pdfPosudek oponenta práce779,27 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce355,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.