Oddělení německého jazyka / German Department

Kolekce


Recent Submissions

Blažková, Blanka , Kahounová, Eva
Tvorba výukových materiálů pro stavební obory a truhláře na příkladu odborného cizího jazyka - němčiny

The paper deals with the creation of a digital educational resource (DER) for teaching the German language for specific purposes (GSP) for building trades and carpenters, which was created within the project Professional foreign language for building trades and carpenters with the imple...

Blažková, Blanka , Kahounová, Eva
Participace studentů na tvorbě podpůrných výukových materiálů v předmětu Němčina pro bankovnictví

The students of bachelor’s degree programmes at the Faculty of Economics of the University of West Bohemia in Pilsen can use the opportunity to deepen their knowledge and skills acquired in specialized subjects through additional specialized courses taught in German. The specialized lan...