Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorResl, Vladimír
dc.contributor.authorDrobičková, Klára
dc.contributor.authorBláhová, Eliška
dc.contributor.authorSoukup, Radek
dc.contributor.authorLeba, Martin
dc.contributor.authorBlecha, Tomáš
dc.contributor.authorŘeboun, Jan
dc.date.accessioned2020-10-26T11:00:18Z-
dc.date.available2020-10-26T11:00:18Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRESL, V. ., DROBIČKOVÁ, K. ., BLÁHOVÁ, E. ., SOUKUP, R. ., LEBA, M. ., BLECHA, T. ., ŘEBOUN, J. . Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese - nové patofyziologické úvahy a informace o terapii. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2020, roč. 61, č. 6, s. 12-41. ISSN: 1213-9106en
dc.identifier.issn1213-9106
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39856
dc.description.abstractČlánek uvádí rozbor všech známých i nových vlivů, které se podílejí na výsledné léčbě pomocí komprese. Efekt terapie je také závislý na schopnostech pacienta a na teoretických i praktických dovednostech zdravotníků. Zásadní je výběr kompresních pomůcek, materiálu a jejich vlastností. Některé způsoby komprese (jako 4LB terapie) se u nás málo používají. Až nepřehledný soubor možných skutečností ovlivňujících léčbu vede k myšlence nezbytnosti měření a ke zkoumání nových technických možností zjistit, jakou vlastně kompresi používáme a optimalizovat ji jak vzhledem k diagnóze, tak k individualitě pacienta.cs
dc.format30 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherČDScs
dc.relation.ispartofseriesReferátový výběr z dermatovenerologiecs
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights©ČDScs
dc.subjectchronická žilní insuiciencecs
dc.subjectkompresivní bandážcs
dc.subjectkompresivní punčochycs
dc.subjectvícevrstevná komprese (4LB systémy)cs
dc.subjectsenzory kompresecs
dc.subjectměření kompresecs
dc.subjecthojení rancs
dc.subjectkontraindikacecs
dc.titleNezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese - nové patofyziologické úvahy a informace o terapiics
dc.title.alternativeThe need for objective measurement of the compresion therapy - new pathophysiological consideration and therapy informationen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article features analysis of all noted as well as new factors that inluence treatment results by means of compression. The therapy outcome is last but not least dependent upon abilities of patient and on theoretic and practical skills of medical staff members. Selection of compression utilities, materials and their characteristics are fundamental. Some of compression means (like 4LB therapy) are sparsely used in the Czech Republic. Rather complicated set of variables biasing the therapy leads to the idea of measurement necessity to cogitate on new technical options revealing what for compression we actually use and to optimize it in relation to both diagnosis and patient indiviuality.en
dc.subject.translatedcompression bandagingen
dc.subject.translatedfour-layer systémen
dc.subject.translatedchronic venous insuficiencyen
dc.subject.translatedvenous ulcerationen
dc.subject.translatedpathophysiology of compressionen
dc.subject.translatedwound healingen
dc.subject.translatedmedical compression socksen
dc.subject.translatedcontraindicationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43930271
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
Články / Articles (KET)
Články / Articles (RICE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Blecha_RVD-6-2019.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD