Title: Standardní, opomíjené i nové informace o kompesivní terapii bandážemi
Other Titles: Standard, neglected and new information about compression therapy with bandages
Authors: Resl, Vladimír
Soukup, Radek
Leba, Martin
Blecha, Tomáš
Řeboun, Jan
Drobičková, Klára
Bláhová, Eliška
Citation: RESL, V. ., SOUKUP, R. ., LEBA, M. ., BLECHA, T. ., ŘEBOUN, J. ., DROBIČKOVÁ, K. ., BLÁHOVÁ, E. . Standardní, opomíjené i nové informace o kompesivní terapii bandážemi. Praktický lékař, 2020, roč. 100, č. 2, s. 65-77. ISSN: 0032-6739
Issue Date: 2020
Publisher: Czech Medical Association J.E. Purkyne
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85085879974
http://hdl.handle.net/11025/39857
ISSN: 0032-6739
Keywords: chronická žilní insuficience;kompresivní bandáž;kompresivní punčochy;vícevrstevná komprese (4LB systémy);senzory komprese;měření komprese;hojení ran;kontraindikace
Keywords in different language: compression bandaging;four-layer sysem;chronic venous insufficiency;venous ulceration;pathophysiology of compression;wound healing;medical compression socks;contraindication
Abstract: Na počátku článku jsou stručně uvedeny anatomické a patologické podklady vzniku chronické venózní insuficience. Blíže jsou rozvedeny patofyziologické konsekvence a jejich vliv na indikace a optimalisaci kompresivní léčby. Probrána je závislost na fyzikálních zákonitostech dle Pascala a Laplace a vliv na Starlingovu rovnováhu. Další podstatný vliv na léčbu má výběr kompresních materiálů a významu indexu tuhosti, včetně dosažených interface tlaků. Širší pozornost je věnována dvou- až čtyřvrstevným kompresním systémům a jejich efektu. Článek je zakončen úvahou o vhodnosti získání více objektivních informací o dosažené kompresi.
Abstract in different language: The article is introduced with short summary of anatomical and pathological causative data of chronic venous insuficience. Patophysiological consequences and their influence upon indication and optimalisation of compressive treatment are closely discussed. Dependence of physical rules according to that of Pascal and Laplace, and influence to Starling’s equation are talked over. Selection of compression materials and sense stiffness index (SSI), including reached interface pressure are next factors influencing the treatment. Broadly presented are 2–4 layer compression systems and their effects. Finally, the article suggests need of obtaining further unbiased information on the achieved compression.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Czech Medical Association J.E. Purkyne
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
Články / Articles (KET)
Články / Articles (RICE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Praktický_lékař_2_2020_RESL.pdf465,35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD