Title: Homemade transmitter and receiver
Other Titles: Domácí vysílač a přijímač
Authors: Šmíd, Libor
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 20.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39947
ISBN: 978-80-261-09661
Keywords: Marconi;Tesla;Hertz;vysílač;přijímač
Keywords in different language: Hertz;transmitter;receiver;Marconi;Tesla
Abstract: Za celý svůj studentský život jsem se během výuky fyziky nesetkal s využíváním fyzikálních pomůcek pro zkvalitnění a oživení výuky, proto je cílem mého projektu ukázat, že v domácích podmínkách jdou vyrobit i složitější pomůcky pro výuku fyziky. V tomto případě jde o výrobu jednoduchého vysílače a přijímače pro demonstrační ukázku při výuce na téma elektromagnetické vlnění a s ní spojené historie radiotechniky.
Abstract in different language: Throughout my student life I've never encountered demonstration of physical laws through experiments to make lessons more interesting. That's why my aim in this project is about showing you, that you can create evan more difficult experiments for teaching physics by yourself. In my project I present a simple transmitter and receiver for demonstration of electromagnetic waves and history of radio engineering in physics class.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-21.pdfPlný text704,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.