Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSirový Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠnejdar, Miloslav
dc.contributor.refereeHromádka Aleš, Ing.
dc.date.accepted2020-7-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:36Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:36Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-19
dc.identifier84515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40216
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení hybridní koncepce tepelných čerpadel. V první kapitole diplomové práce je uveden teoretický popis fungování tepelného čerpadla, jeho fyzikální princip, základní komponenty a systémová řešení. Druhá kapitola se zabývá návrhem metodiky pro návrh otopné soustavy pro hybridní systémy tepelných čerpadel. Třetí kapitola popisuje vyvinutou aplikaci, která slouží k technicko - ekonomické analýze a srovnání klasického a hybridního systému tepelných čerpadel. V poslední kapitole jsou prezentovány výsledky případových studií návrhu otopného systému pro rodinné domy.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompresorcs
dc.subjectvýparníkcs
dc.subjectkondenzátorcs
dc.subjectvýměníkcs
dc.subjectexpanzní ventilcs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjecthybridní systém tepelných čerpadelcs
dc.subjecttepelné čerpadlo vzduch - vodacs
dc.subjecttepelné čerpadlo země - vodacs
dc.subjecttepelné čerpadlo voda - vodacs
dc.subjecttopný faktorcs
dc.subjectsezónní topný faktorcs
dc.subjecttopný výkon.cs
dc.titleHybridní koncepce tepelných čerpadel pro rodinné domycs
dc.title.alternativeHybrid concept of heat pumps for family housesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis deals the solution of the hybrid concept of heat pumps. First chapter of the thesis is made by a theoretical description of the heat pump operation, its physical principle, basic components and system solutions. Content of the second chapter of thesis is a description of the heating system design methodology for hybrid heat pump systems. Thirt chapter describes the developer application, which is used for technical - economic analysis and comparison of classical and hybrid heat pump systems. The last chapterpresents the results of case studies of the design of heating systém for family houses.en
dc.subject.translatedcompressoren
dc.subject.translatedevaporatoren
dc.subject.translatedcondenseren
dc.subject.translatedexchangeren
dc.subject.translatedexpansion valveen
dc.subject.translatedheat pumpen
dc.subject.translatedhybrid system of heat pumpsen
dc.subject.translatedair - water systemen
dc.subject.translatedground - water systemen
dc.subject.translatedwater - water systemen
dc.subject.translatedcoefficient off performanceen
dc.subject.translatedseasonal performance factoren
dc.subject.translatedheat output.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Snejdar - Hybridni koncepce tepelnych cerpadel pro rodinne domy.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
084515_oponent.pdfPosudek oponenta práce840,26 kBAdobe PDFView/Open
084515_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
084515_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce96,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.