Title: Hybridní koncepce tepelných čerpadel pro rodinné domy
Other Titles: Hybrid concept of heat pumps for family houses
Authors: Šnejdar, Miloslav
Advisor: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Hromádka Aleš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40216
Keywords: kompresor;výparník;kondenzátor;výměník;expanzní ventil;tepelné čerpadlo;hybridní systém tepelných čerpadel;tepelné čerpadlo vzduch - voda;tepelné čerpadlo země - voda;tepelné čerpadlo voda - voda;topný faktor;sezónní topný faktor;topný výkon.
Keywords in different language: compressor;evaporator;condenser;exchanger;expansion valve;heat pump;hybrid system of heat pumps;air - water system;ground - water system;water - water system;coefficient off performance;seasonal performance factor;heat output.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení hybridní koncepce tepelných čerpadel. V první kapitole diplomové práce je uveden teoretický popis fungování tepelného čerpadla, jeho fyzikální princip, základní komponenty a systémová řešení. Druhá kapitola se zabývá návrhem metodiky pro návrh otopné soustavy pro hybridní systémy tepelných čerpadel. Třetí kapitola popisuje vyvinutou aplikaci, která slouží k technicko - ekonomické analýze a srovnání klasického a hybridního systému tepelných čerpadel. V poslední kapitole jsou prezentovány výsledky případových studií návrhu otopného systému pro rodinné domy.
Abstract in different language: This master thesis deals the solution of the hybrid concept of heat pumps. First chapter of the thesis is made by a theoretical description of the heat pump operation, its physical principle, basic components and system solutions. Content of the second chapter of thesis is a description of the heating system design methodology for hybrid heat pump systems. Thirt chapter describes the developer application, which is used for technical - economic analysis and comparison of classical and hybrid heat pump systems. The last chapterpresents the results of case studies of the design of heating systém for family houses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Snejdar - Hybridni koncepce tepelnych cerpadel pro rodinne domy.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
084515_oponent.pdfPosudek oponenta práce840,26 kBAdobe PDFView/Open
084515_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
084515_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce96,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.