Title: Výpočet rozložení výkonu reaktoru VVER-1000
Other Titles: Power distribution calculation of VVER-1000 reactor
Authors: Tímr, Jan
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Lovecký Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40693
Keywords: vver-1000;rozložení výkonu;serpent;monte carlo
Keywords in different language: vver-1000;power distribution;serpent;monte carlo
Abstract: Hlavním cílem předkládané diplomové práce je validace výpočetního kódu Serpent založeném na metodě Monte Carlo prostřednictvím výpočtu rozložení výkonů v palivových souborech a dílčích palivových proutcích v realistické palivové vsázce pro reaktor typu VVER-1000 a porovnáním získaných dat s referenčním řešením. Vypočítané řešení je velmi přesné, což potvrdila i analýza symetrie daného řešení. Řešený model byl využit i pro další vybrané analýzy dílčích vlivů na výsledky. Tyto analýzy jsou vhodné pro další porovnání přesnosti výpočtu s deterministickými kódy jako je například Moby-dick.
Abstract in different language: The main goal of this master thesis is to validate the Serpent calculation code based on the Monte Carlo method by calculating the power distribution in fuel assemblies and partial fuel rods in a realistic fuel charge for the VVER-1000 reactor and comparing the obtained data with a reference solution. The calculated solution is very accurate, which was confirmed by the symmetry analysis of the solution. The solved model was also used for other selected analyzes of partial effects on the results. These analyzes are suitable for further comparison of calculation accuracy with deterministic codes such as Moby-dick.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vypocet rozlozeni vykonu reaktoru VVER-1000_Timr.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
082269_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
082269_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,98 kBAdobe PDFView/Open
082269_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.