Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMazurenka, Mikita
dc.contributor.refereeDirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-30
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:38Z-
dc.date.available2019-5-14
dc.date.available2020-11-10T00:32:38Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier81412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40790
dc.description.abstractDaná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání fenoménu běloruského opozičního hnutí a zmapování strategií odporu vůči nedemokratickému režimu. Pro naplnění cílů práce byly realizovány narativní biografické rozhovory s běloruskými občanskými aktivisty. Na základě dat získaných z rozhovorů jsem nastínil příčiny selhávání jednotlivých strategií odporu a problémy, před kterými dnes stojí běloruské opoziční hnutí. Analýza dat také odhaluje proces zapojení se do protestního hnutí a sleduje výzkumný problém z perspektivy sociálního aktéra.cs
dc.format46 s. (89 961 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectopozicecs
dc.subjectmlčící většinacs
dc.subjectšedá zónacs
dc.subjectživot v pravděcs
dc.subjectživot ve lžics
dc.subjectnepsaná společenská smlouvacs
dc.subjectkonformitacs
dc.subjectritualismuscs
dc.subjectrebeliecs
dc.titleStrategie odporu v totalitním režimucs
dc.title.alternativeStrategy of Resistance in Totalitarian Regimeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis is aimed at researching the phenomenon of the Belarusian opposition movement and the exploration of the strategies of resistance under non-democratic regime. In order to achieve that aims was used the biographical-narrative method for interviewing Belarusian civic activists. Based on the data obtained from the interviews I have outlined the reasons for failure of the application of the strategies of resistance and the current problems faced by the Belarusian opposition movement. The analysis of data reveals the process of joining the protest movement and discovers the research problem from the perspective of the social actor.en
dc.subject.translatedoppositionen
dc.subject.translatedsilent majorityen
dc.subject.translatedgray zoneen
dc.subject.translatedliving in truthen
dc.subject.translatedliving in a lieen
dc.subject.translatedunwritten social contracten
dc.subject.translatedconformityen
dc.subject.translatedritualismen
dc.subject.translatedrebellionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mikita_Mazurenka.pdfPlný text práce956,79 kBAdobe PDFView/Open
Mazurenka_vpbp.pdfPosudek vedoucího práce78,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek_oponenta_MAZURENKA.pdfPosudek oponenta práce87,27 kBAdobe PDFView/Open
Mazurenka.PDFPrůběh obhajoby práce426,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.