Title: Biodiverzita malakocenóz v povodí říčky Ostružné
Other Titles: Biodiverzity of the molluscs associations in Ostružná river area
Authors: Piňosová, Sára
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41298
Keywords: inventarizační výzkum;vodní a suchozemská malakofauna;měkkýši;plži;mlži;sušice;kolinec
Keywords in different language: inventory research;aquatic and terrestrial malacofauna;molluscs;gastropods;bivalves;sušice;kolinec
Abstract: V rámci této diplomové práce byl proveden inventarizační malakologický výzkum vodních a suchozemských měkkýšů. Výzkum probíhal v jedné sezóně od 9. dubna do 19. září 2019. Výzkum byl situován do povodí říčky Ostružné mezi městysem Kolincem a obcí Sušicí. Celkem bylo zjištěno 53 druhů měkkýšů. Z toho patří 37 druhů mezi suchozemské plže, 14 druhů mezi sladkovodní plže a 2 druhy mezi sladkovodní mlže. Celkem bylo na 23 suchozemských a 25 vodních lokalitách nalezeno 6094 jedinců měkkýšů. Mezi nejcennější druhy nalezené na zkoumaném území jsou Aplexa hypnorum a Segmentina nitida patřící do skupiny zranitelných druhů a plž Physa fontinalis, který je řazen do skupiny téměř ohrožený v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Překvapivým nálezem se stal nález druhu Ruthenica filograna, protože tato bazofilní závornatka byla na Šumavě nalezena zatím jen na jedné lokalitě.
Abstract in different language: The inventory research of aquatic and terrestrial molluscs in the valley of the Ostruzna river between the Kolinec township and the Sušice town proved occurrence of 53 species. It took place in 2019 year. The field work during one season and results were negatively influenced by unusually dry conditions in spring and summer. Despite this, 37 species of terrestrial gastropods, 14 species of freshwater gastropods and 2 species of bivalves were observed. In total, 6094 specimens were sampled and determined coming from 23 terrestrial and 25 aquatic localities. Among the most valuable results belong proved occurrences of freswater physids Aplexa hypnorum and Physa fotinalis and a planorbid Segmentina nitida. Theses species belong on the Red list of endangered species of the Czech Republic. Occurrence of a clausilid Ruthenica filograna is one of rare occurrence of this species in SW Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_ Sara_Pinosova_final.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFView/Open
Pinosova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce478,63 kBAdobe PDFView/Open
Pinosova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce694,78 kBAdobe PDFView/Open
Pinosova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce146,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.