Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGregor, Michal
dc.date.accepted2020-9-30
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:01Z-
dc.date.available2017-11-20
dc.date.available2020-11-10T00:37:01Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-3-6
dc.identifier84172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41492
dc.description.abstractNásledující práce s názvem "Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu" spadá do oblasti průmyslového inženýrství a virtuální reality. Tento problém je velice aktuální, neboť řeší zefektivňování procesů ve vývojové fázi výrobku z automobilového průmyslu. Práce popisuje procesy plánování, ověřování a nastavování výrobních tolerancí automobilových dílů. Cílem této práce je položit základ pro další řešení vybrané problematiky v dizertační práci na základě navržené metodiky. Nástin budoucího řešení je uveden v závěru této práce.cs
dc.format112 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectbodové mračnocs
dc.subject3d skenercs
dc.titleMetodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeMethodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotiveen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis titled "Methodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotive" belongs into the area of industrial engineering and virtual reality. This topic is very actual, because it deals with effectivity of processes during development phase of components in automotive. It describes the process of planning, checking and setting of production targets of car components. The goal of this thesis is to lay the foundations for future work based on proposed methodology. Proposal of future solutions is given at the end of this thesis.en
dc.subject.translatedvirtual realityen
dc.subject.translatedpoint clouden
dc.subject.translated3d scanneren
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MG_final.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Gregor.pdfPosudek vedoucího práce748,11 kBAdobe PDFView/Open
posudky Gregor.pdfPosudek oponenta práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
zapis Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce568,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.