Title: Využití blockchainu ve výrobních a logistických procesech
Other Titles: The use of blockchain in production and logistics processes
Authors: Matas, Martin
Advisor: Dobrý Jiří, Ing.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41759
Keywords: blockchain;dodavatelský řetězec;logistika
Keywords in different language: blockchain;supply chain;logistics
Abstract: Technologie blockchain je v dnešní době hodně skloňovaný pojem, především kvůli jeho možnostem využití napříč odvětvími. Jedním takovým odvětvím je i logistika, zejména pak dodavatelský řetězec. V rámci této práce je navržen a implementován koncept řešení pro výměnu dat o produktu mezi dodavateli a zákazníky v automobilovém dodavatelském řetězci. Implementované řešení zvyšuje transparentnost sdílených dat a má potenciál zvýšit důvěru mezi organizacemi v dodavatelském řetězci.
Abstract in different language: Blockchain technology is a very widespread concept today, mainly due to its potential use across industries. One such sector is logistics, especially the supply chain. Within this work, the concept of a solution for the exchange of product data between suppliers and customers in the automotive supply chain is designed and implemented. The implemented solution increases the transparency of shared data and has the potential to increase trust between organizations in the supply chain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matas_Martin_DP_2020.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
A18N0095Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce60,86 kBAdobe PDFView/Open
A18N0095Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce236,89 kBAdobe PDFView/Open
A18N0095Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce269,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.