Title: Využití grafického tabletu v distanční výuce
Other Titles: Use of a graphics tablet in distance learning
Authors: Kielbusová, Zdeňka
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 1, s.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42140
ISSN: 2571-2519
Keywords: grafický tablet;distanční výuka;fyzika;online vyučování
Keywords in different language: graphics tablet;distance learning;physics;online learning
Abstract: Výraznou charakteristikou školního roku 2020/2021 je permanentní stav připravenosti k distanční výuce. Grafický tablet je jedním z nástrojů, které mohou při online výuce výrazně pomáhat a zvýšit její kvalitu. V následujícím příspěvku si ukážeme některé z mnoha možností jeho využití v distanční výuce fyziky. Příspěvek neobsahuje žádný univerzální návod, jak grafický tablet používat. Zahrnuje empirické reflexe autorky z aktivního používání tohoto nástroje během distanční výuky v druhém pololetí předchozího školního roku.
Abstract in different language: Permanent state of readiness for distance learning is the significant characteristic of the school year 2020/2021. The graphics tablet is one of the tools that can significantly help in online learning and increase its quality. We will show some of the many possibilities of its use in distance teaching of physics in following article. The article does not contain any universal instruction how to use the graphics tablet. It includes author's empirical reflections of active using this tool during distance learning in the second half of the previous school year.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kielbusová.pdfPlný text642,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.