Title: Cuisenairovy hranolky ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy
Other Titles: Cuisenairovy hranolky ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy
Cuisenaire rods in primary school mathematics education
Authors: Pěchoučková, Šárka
Honzík, Lukáš
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 2, s. 28-32.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42513
ISSN: 2571-2519
Keywords: Cuisenairovy hranolky;matematika;základní škola
Keywords in different language: Cuisenaire rods;mathematics;primary school
Abstract: Žáci na 1. stupni základní školy se nacházejí ve stádiu konkrétních operací. Proto je třeba, aby nové matematické poznatky získávali prostřednictvím vizuálního vnímání, tedy na základě znázornění nebo manipulace. Vhodnou pomůckou k manipulaci jsou Cuisenairovy hranolky, které můžeme využít při porovnávání čísel a znázorňování základních matematických operací.
Abstract in different language: Primary school children find themselves in the concrete operational stage. Thus, it is desirable for them to gain new knowledge by the means of visual perception, that is, through illustration or manipulation. Cuisenaire rods are a suitable tool for manipulation as they can be used for number comparison and the illustration of elementary mathematical operations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pěchoučková.pdfPlný text291,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.