Title: Předpoklady tvorby optimální komprese a kompresivních pomůcek
Other Titles: Prerequisites for creating optimal compression and compression instruments
Authors: Resl, Vladimír
Leba, Martin
Soukup, Radek
Blecha, Tomáš
Řeboun, Jan
Citation: RESL, V., LEBA, M., SOUKUP, R., BLECHA, T., ŘEBOUN, J. Předpoklady tvorby optimální komprese a kompresivních pomůcek. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2020, roč. 62, č. 5, s. 38-48. ISSN 1213-9106.
Issue Date: 2020
Publisher: Czechopress Agency
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42653
ISSN: 1213-9106
Keywords: kompresivní bandáž;kompresivní punčochy;efekt komprese;kompresní třídy;způsoby měření komprese;senzory, mechanizmy komprese;faktory ovlivňující tvorbu kompresních pomůcek
Keywords in different language: medical compression socks;compression effect;compression classes;ways of compression measurement;compression sensors;compression mechanisms;factors affecting development of compression aids
Abstract: Na bázi základních znalostí patofyziologie chronické venózní insuficience a principů kompresivní léčby jsou rozebrány biomechanické efekty komprese a vliv fyzikálních faktorů, včetně materiálů nutných při tvorbě optimální komprese. Důležitou součástí jsou objektivní a dynamická měření při návrhu a tvorbě nových kompresních prostřed-ků s cílem personalizace a compliance pacienta.
Abstract in different language: Biomechanical effects of compression and influence of physical factors have been discussed based on the basic knowledge of chronic venous insufficiency, patho-physiology and compression bandaging principles, including materials necessary for optimal creation of compression bandaging. Independent and dynamic measure-ments are important part of the design and development of new compression bandag-ing means targeting patient´s individualization and compliance.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Czechopress Agency
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
Články / Articles (RICE)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Blecha_RVD 5-20_superfinal.pdf246,83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD