Název: Od soumraku do úsvitu – Dějiny českobratrského Korandova sboru v Plzni od 50. do 90. let 20. století
Další názvy: From the sunset to the dawn – History of Koranda Congregation in Pilsen From the 1950 s to the 1990 s of the 20th Century
Autoři: Vydra, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 28-51.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42699
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Korandův sbor;Českobratrská církev evangelická;Plzeň;Karel Machotka;náboženská revoluce;evangelizace;Trialogy;Biblické hodiny s hostem;„Třicátníci“;faráři;církev za totality;církev dnes
Klíčová slova v dalším jazyce: Koranda congregation;Evangelical Church of Czech Brethren;Pilsen;Karel Machotka;religious revolution;evangelization;trialogs;biblical lessons with a guest;“Třicátníci” - people in their thirties;pastors;church in communist era;church today
Abstrakt: Práce je věnována českobratrskému Korandovu sboru v Plzni, jehož dějiny sahají na samotný počátek dvacátého století. Práce se zaměřuje hlavně na dějiny posledních šedesáti let sboru. Obsahuje však i stručný přehled prvních padesáti let sborové historie. Je zde popsaná problematika evangelizace západních Čech a samotné Plzně, historický vývoj za první republiky, druhé světové války a za komunistického režimu. Práce staví hlavně z výpovědí pamětníků, jelikož je nedostatek pramenů, které by vypovídaly o posledních šedesáti letech Korandova sboru.
Abstrakt v dalším jazyce: The document is dedicated to Koranda congregation in Pilsen. Its history starts at the very beginning of the 20th century. The document focuses especially on the last sixty years of the congregation’s activities, but it also contains a short description of the first fifty years of its history. The problem of evangelization of the western Bohemia and Pilsen itself is described in the document, as well as the historical development during the First Republic, World War II and the communist era. The document is based on the statements of the witnesses because there are only a few documents which focused on the last sixty years of Koranda congregation’s history.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vydra.pdfPlný text378,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.