Title: Od soumraku do úsvitu – Dějiny českobratrského Korandova sboru v Plzni od 50. do 90. let 20. století
Other Titles: From the sunset to the dawn – History of Koranda Congregation in Pilsen From the 1950 s to the 1990 s of the 20th Century
Authors: Vydra, Lukáš
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 28-51.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42699
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Korandův sbor;Českobratrská církev evangelická;Plzeň;Karel Machotka;náboženská revoluce;evangelizace;Trialogy;Biblické hodiny s hostem;„Třicátníci“;faráři;církev za totality;církev dnes
Keywords in different language: Koranda congregation;Evangelical Church of Czech Brethren;Pilsen;Karel Machotka;religious revolution;evangelization;trialogs;biblical lessons with a guest;“Třicátníci” - people in their thirties;pastors;church in communist era;church today
Abstract: Práce je věnována českobratrskému Korandovu sboru v Plzni, jehož dějiny sahají na samotný počátek dvacátého století. Práce se zaměřuje hlavně na dějiny posledních šedesáti let sboru. Obsahuje však i stručný přehled prvních padesáti let sborové historie. Je zde popsaná problematika evangelizace západních Čech a samotné Plzně, historický vývoj za první republiky, druhé světové války a za komunistického režimu. Práce staví hlavně z výpovědí pamětníků, jelikož je nedostatek pramenů, které by vypovídaly o posledních šedesáti letech Korandova sboru.
Abstract in different language: The document is dedicated to Koranda congregation in Pilsen. Its history starts at the very beginning of the 20th century. The document focuses especially on the last sixty years of the congregation’s activities, but it also contains a short description of the first fifty years of its history. The problem of evangelization of the western Bohemia and Pilsen itself is described in the document, as well as the historical development during the First Republic, World War II and the communist era. The document is based on the statements of the witnesses because there are only a few documents which focused on the last sixty years of Koranda congregation’s history.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vydra.pdfPlný text378,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.