Title: Development of the structure of cemented carbides during their processing by SLM and HIP
Other Titles: Vývoj struktury slinutých karbidů při jejich zpracování procesem SLM a HIP
Authors: Bricín, David
Ackermann, Michal
Jansa, Zdeněk
Kubátová, Dana
Kříž, Antonín
Špirit, Zbyněk
Štafka, Jiří
Citation: BRICÍN, D., ACKERMANN, M., JANSA, Z., KUBÁTOVÁ, D., KŘÍŽ, A., ŠPIRIT, Z., ŠTAFKA, J. Development of the structure of cemented carbides during their processing by SLM and HIP. Metals, 2020, roč. 10, č. 11. ISSN 2075-4701.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85095729127
http://hdl.handle.net/11025/42786
ISSN: 2075-4701
Keywords: WC-Co;slinuté karbidy;SLM;HIP;pórovitost;hrubnutí zrna;éta fáze;hustota;struktura SK
Keywords in different language: WC-Co;cemented carbides;SLM;HIP;porosity;grain coarsening;eta phase;density;CC structures
Abstract: Předložená studie se zabývá vývojem struktury práškové směsi WC-Co a to při jejím postupném zpracování SLM a HIP technologií. Použitá prášková směs obsahovala 13±0.6% hmotnostní podíl pojiva Co a WC frakci o průměrné velikosti zrna(3.0±1.9) μm.Jejím zpracováním SLM technologií došlo, v důsledku aplikace různé hustoty energie (VED), k vývoji různého stupně hustoty vytvářených vzorků. Při vysokých hodnotách VED bylo dosaženo hustoty až 88 %. Aplikovaná hodnota VED ovlivnila kromě hustoty pórů, které se ve struktuře vzorků vytvářely, typy strukturních fází a hrubost WC fáze. Při vysokých hodnotách VED se ve struktuře vzorků začaly utvářet trhliny, které vznikaly v důsledku zkřehnutí struktury vzorků a to z několika důvodů, mezi které patřilo hrubnutí α-fáze (WC), vypařování β-fáze (pojiva Co) a precipitace η-fáze. Při nízkých hodnotách VED byla oproti tomu struktura pórů tvořena převážně tvarově nesymetrickými póry, i o velikosti vyšší jak 500 μm. Následným zpracováním vybraných vzorků technologií HIP bylo dosaženo zvýšení jejich hustoty až na hodnotu 96 % kompaktního materiálu. Na tomto zvýšení hustoty se podílely strukturní přeměny zejména pak opětovné hrubnutí α-fáze až o 1300 % oproti původní velikosti zrna práškové směsi a vývoj η-fáze ve struktuře analyzovaných vzorků. Na základě získaných výsledků pak bylo možné rozhodnout o dalším směřování experimentálního programu, který se do větší hloubky bude zabývat zpracováním vybraných práškových směsí WC-Co technologiemi SLM a HIP za doposud nerealizovaných parametrů jejich zpracování.
Abstract in different language: The study focuses on microstructural evolution in a WC-Co powder mixture during Selective Laser Melting (SLM) and hot isostatic pressing (HIP) processing. This powder mixture contained a 13 plus/minus 0.6 % weight fraction of Co binder and WC particles of mean size of 3.0 plus/minus 1.9 μm. SLM of the mixture produced samples of various densities, depending on the volumetric energy density (VED) applied. High VED levels led to densities of up to 88%. The aspects affected by changes in VED included the pore density as well as the resulting types of phases and the size of WC phase particles. At high VED, the material began to develop cracks due to embrittlement. This had multiple causes: coarsening of a-phase (WC), evaporation of b-phase (Co binder), and precipitation of h-phase. At low VED levels, pores formed, typically of nonsymmetric shapes, with sizes larger than 500 μm. Subsequent HIP processing led to an increased density, up to 96 % of solid material. Contributions to this increased density were provided by structure transformations, namely, coarsening of a-phase by up to 1300 % when compared to the powder grain size, and formation of h-phase. The results provided a basis for steering further research to explore to a greater depth the SLM and HIP processing of selected WC-Co powder mixtures with as yet unused ranges of process parameters.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricin_Metals_2020.pdf18,93 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD